Onderzoek brandveiligheid gevels

Onderzoek brandveiligheid gevels

Ministerie roept gemeenten op om spoedig risicovolle panden te inventariseren

Op 14 juni 2017 vond in Londen de brand in de Grenfell Tower plaats, waarbij tientallen bewoners om het leven zijn gekomen. Bij deze brand was sprake van
een snelle branduitbreiding langs de gevel.

Naar aanleiding hiervan heeft Minister Ollongren (BZK) onlangs, in samenspraak met de vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland, gemeenten verzocht om de meest risicovolle gebouwen op dit gebied in haar gemeente te inventariseren en er vervolgens op toe te zien dat eigenaren van deze gebouwen onderzoek uitvoeren naar de brandveiligheid van de gevels en wanneer noodzakelijk maatregelen nemen om de veiligheid te waarborgen.

Voor deze inventarisatie en dit onderzoek is een protocol opgesteld. Ook is er een tool ontwikkeld waarmee gemeenten een globale risico-inschatting kunnen maken voor brandbare gevels.

De minister doet een beroep op de gemeenten om zo spoedig mogelijk de inventarisatie uit te voeren en onderzoeken in gang te zetten.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

De ervaren brandveiligheidsspecialisten van Dijkoraad Viavesta zijn in staat om namens de gemeente de inventarisatie te verrichten en conform protocol een risicocategorie per gebouw vast te stellen. Voor de risicovolle panden kunnen wij namens de desbetreffende gebouweigenaren nader onderzoek uit voeren om te beoordelen of de gevels voldoen aan het bouwbesluit.

Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact met ons opnemen.

2019-01-09T12:38:04+00:00