Onderzoek brandveiligheid gevels

Onderzoek brandveiligheid gevels

Minister Ollongren (BZK) heeft gemeenten gevraagd in een brief om de meest risicovolle gebouwen in de gemeente te inventariseren en er vervolgens op toe te zien dat eigenaren van deze gebouwen een onderzoek uitvoeren naar de brandveiligheid van de gevels en wanneer noodzakelijk maatregelen nemen om de veiligheid te waarborgen. Voor deze inventarisatie en dit onderzoek is een protocol opgesteld door de Rijksoverheid. Ook is er een tool waarmee gemeenten een globale risico-inschatting kunnen maken voor brandbare gevels.

Dijkoraad Viavesta is een staat een dergelijk onderzoek voor u uit te voeren.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

 

 

2019-11-05T13:40:18+00:00