Onderzoek brandveiligheid gevels

Onderzoek brandveiligheid gevels

Gemeenten voeren momenteel onderzoeken uit naar de brandveiligheid van gevels.

Dit n.a.v. de brand in de Grenfell Tower te Londen waarbij vele mensen om het leven kwamen. Een belangrijke oorzaak voor het hoge aantal slachtoffers lag in de snelle verspreiding van de brand via de gevel. De minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft daarop besloten dat gebouwen met risicovolle gevelbekleding onderzocht dienen te worden op brandveiligheid.

De gemeente stuurt gebouwen die ze, na intern onderzoek, als risicovol bestempeld hebben een brief waarin gevraagd wordt om mogelijk aan te tonen dat het gebouw geen risicovol gebouw is en met behulp van een beschikbaar gestelde risico-tool het risicoprofiel van het gebouw na te gaan en eventueel bij te stellen. Van gebouwen die alsnog risicovol blijken te zijn dient de gevel hersteld of aangepast te worden. Zowel het invullen van de risico-tool als het eventuele vervolgonderzoek is specialistisch werk. Gemeenten adviseren deze werkzaamheden uit te laten voeren door een deskundig bureau.

Heeft u een brief ontvangen van de gemeente en bent u zoekende naar een deskundige partij? Wij zijn in staat dit traject voor u uit handen te nemen en de gevraagde onderzoeken uit te voeren volgens de aanbevelingen van de gemeente.

U kunt contact met ons opnemen voor een toelichting of een vrijblijvende offerte.

 

 

 

2020-07-15T12:58:12+00:00