Nulmeting brandveiligheid gemeentelijke panden

Nulmeting brandveiligheid gemeentelijke panden

Brandveiligheid is voor veel gemeenten nog geen vanzelfsprekendheid. Als het dan misgaat, levert dat veel maatschappelijke en politieke onrust op. Een nulmeting maakt duidelijk hoe het gesteld is met de brandveiligheid.

Gemeenten zijn behalve als handhaver ook direct als eigenaar van hun panden verantwoordelijk voor brandveiligheid. Verschillende partijen zijn daarbij betrokken. Vaak is de verantwoordelijkheid binnen het college van B&W verdeeld over verschillende wethouders. Daarnaast is de burgemeester het aanspreekpunt voor de brandweer. Dat maakt het verbeteren en borgen van de brandveiligheid tot een ingewikkeld proces.

Adviesbureau Dijkoraad Viavesta heeft in opdracht van diverse gemeenten nulmetingen en inventarisaties uitgevoerd bij gemeentelijke panden. Daaruit bleek dat lang niet alles altijd op orde is. De verantwoordelijkheid is verdeeld over diverse personen, die vaak onvoldoende op de hoogte zijn van de stand van zaken. Bovendien is het onderhoud van de panden soms onder de maat.

“Een controle brengt vaak zaken naar boven die in het verleden geen aandacht hebben gehad. Het nut van een nulmeting is daarom groot. Voor gemeenten is het van belang het goede voorbeeld te geven. Nadat de resultaten van het onderzoek bekend zijn, kan een plan worden opgestart om de panden blijvend te laten voldoen aan de brandveiligheidseisen.”

Geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. Wij komen graag een keer bij u langs om de mogelijkheden te bespreken.

 

2020-03-03T15:46:02+00:00