Brandveiligheid binnen de ‘1,5 meter samenleving’.

Brandveiligheid binnen de ‘1,5 meter samenleving’.

Het lijkt er op dat de eerste stappen worden gezet om langzaamaan uit de ‘intelligente lockdown’ te komen.

Een goede zaak voor ondernemend en consumerend Nederland. Diverse winkels zijn inmiddels open, de eerste scholen openen haar deuren, de horeca volgt binnenkort en hopelijk volgen daarna spoedig meer openbare gelegenheden.

De overheid blijft er echter op hameren dat, zolang er geen vaccin beschikbaar is, de 1,5 meter norm blijft gelden om deze stappen te kunnen nemen en dat dit wel eens meer dan een jaar kan gaan duren. Met name dit is een uitdaging voor elke ondernemer. Gebouwen zullen anders moeten worden ingericht of ingedeeld, zodat de 1,5 norm kan worden gehandhaafd.

Het is niet misschien iets waar u direct aan denkt, maar deze wijzigingen in gebouwen hebben invloed op de brandveiligheid en de vluchtmogelijkheden bij calamiteiten. Want hoe wordt er gevlucht als er 1,5 meter afstand moet worden houden? Zijn de vluchtwegen en nooduitgangen nog wel bruikbaar nadat het gebouw anders is ingericht? Zijn de brandscheidingen nog wel in tact? Hoe worden de verplichte periodieke ontruimingsoefeningen gehouden?

Allemaal zaken om vooraf goed over na te denken, zodat ook de brandveiligheid geborgd blijft tijdens de 1,5 meter samenleving.

Wij bieden u daarom graag onze expertise aan, door hier in mee te denken, uw geplande wijzigingen te toetsen of u te adviseren hoe u het gebouw het beste kan indelen zodat het blijft voldoen aan de wettelijke brandveiligheidseisen én voldoet aan de 1,5 meter eis.

Informeer naar onze mogelijkheden, door contact met ons op te nemen. Wij zijn u graag van dienst.

2020-05-06T15:20:30+00:00