Opvang- en doorstroomcapaciteitsberekening

Opvang- en doorstroomcapaciteitsberekening

In geval van nood dient een gebouw veilig en snel ontvluchten te kunnen worden. Hiervoor zijn binnen het bouwbesluit eisen gesteld, waaraan moet worden voldaan. Deze eisen hebben betrekking op loopafstand, doorgangsbreedte, uitgangsbreedte en rookontwikkeling binnen een gebouw. Aangetoond dient te worden dat er voldoende doorstroming mogelijk is.

Dijkoraad Viavesta kan door middel van een berekening vaststellen of vluchtroutes of trappenhuizen voldoende opvang- en doorstrookcapaciteit bezitten voor het beoogde gebruik.

Neem contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvende offerte.

2022-10-05T12:11:47+00:00