Opvang‐ en doorstroomcapaciteit-berekening (veilig vluchten)

Opvang‐ en doorstroomcapaciteit-berekening (veilig vluchten)

In geval van nood dient een gebouw veilig en snel ontvlucht te kunnen worden. Hiervoor worden binnen het bouwbesluit eisen gesteld, waaraan moet worden voldaan. Deze eisen hebben betrekking op loopafstand, doorgangsbreedte, uitgangsbreedte en rookontwikkeling binnen een gebouw. Aangetoond dient te worden dat er voldoende doorstroming mogelijk is.

Dijkoraad Viavesta kan door middel van een berekening vaststellen of vluchtroutes of trappenhuizen voldoende opvang- en doorstrookcapaciteit bezitten voor het beoogde gebruik.

2023-08-16T15:17:33+00:00