Brandoverslagberekeningen

Om branduitbreiding te voorkomen, moeten gebouwen voldoen aan het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) door ze in brandcompartimenten te verdelen. De eisen voor weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (wbdbo) worden bepaald volgens NEN 6068 ‘Bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten’.

Branddoorslag vindt plaats binnen het gebouw, terwijl brandoverslag buiten optreedt. Het Bbl vereist een wbdbo van 20, 30 of 60 minuten. De brandoverslag is onder andere afhankelijk van factoren zoals de vorm en afmeting van het brandcompartiment, de posities van de gevelopeningen (ramen) en de positie ten opzichte van aangrenzende/omliggende brandcompartimenten.

Dijkoraad Viavesta gebruikt gespecialiseerde software om brandoverslag te evalueren en te voldoen aan de wbdbo-eisen.

Als aan de eisen wordt voldaan, zijn geen extra brandwerende voorzieningen nodig. Als dit niet het geval is, bieden we op maat gemaakt advies voor efficiënte maatregelen, waardoor onnodige kosten worden vermeden.

Onze deskundige adviseurs brandveiligheid helpen bij brandoverslagvraagstukken en ondersteunen bij overheidsoverleg (veiligheidsregio).