Brandscheidingen

Een veel voorkomend gebrek (op het gebied van brandveiligheid in gebouwen) is het ontbreken of niet voldoen van de brandscheidingen. Dit kan leiden tot gevaarlijke en onveilige situaties.

Denkt u hierbij aan:

 • Niet (of niet juist) afgedichte doorvoeringen;
 • Niet (of niet juist) aangebrachte brandkleppen;
 • Foutief aangebrachte puiconstructies (zoals deuren en ramen);
 • Onjuist gebruik van materiaal.


Met ons stappenplan kunnen we deze gebreken aanpakken:

 • Vaststellen van de wettelijk vereiste brandscheidingen;
 • Inspecteren van de brandscheidingen;
 • Inventariseren van de gebreken;
 • Rapporteren van de bevindingen;
 • Advies over herstelwerkzaamheden;
 • Eventueel onderzoeken van oplossingen op basis van gelijkwaardigheid;
 • Eventueel overleg met gemeente of veiligheidsregio;
 • Kostenraming voor herstelwerkzaamheden;
 • Offerte-aanvraag bij uitvoerende partijen en advies hierover;
 • Begeleiden van de uitvoering;
 • Eindinspectie.


In ons inspectierapport wordt duidelijk en in begrijpelijke taal beschreven wat het gebrek is, hoe het opgelost kan worden en waar het zich bevindt. Dit rapport kan gebruikt worden door uitvoerende partijen voor het opstellen van een offerte.