Gelijkwaardigheid

Of u een nieuw gebouw realiseert of een bestaand gebouw in gebruik heeft, het gebouw moet te allen tijde voldoen aan de wettelijke brandveiligheidsvoorschriften. Wanneer het gebouw niet direct aan de voorschriften (prestatie-eisen) kan voldoen, is het mogelijk om een beroep te doen op gelijkwaardigheid. Er moet dan worden aangetoond dat het gebouw de beoogde veiligheid biedt, zoals deze in de functionele eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) wordt omschreven.

Gelijkwaardige veiligheid kan bijvoorbeeld worden gebruikt in de volgende situaties:

  • Gebouwen met grote brandcompartimenten;
  • Bij langere vluchtafstanden en langere ontruimingstijden in hoge ruimten;
  • Gebruik van rook- en warmteafvoer installaties;
  • Bij het toepassen van atria.


Onze ervaren Fire Safety Engineers helpen u graag bij het opstellen en realiseren van een gelijkwaardige oplossing. Ook kan Dijkoraad Viavesta worden ingezet bij overleg met de overheid (veiligheidsregio) en voor het opstellen en afstemmen van uitgangspunten van een gelijkwaardige oplossing.