Geluidsmetingen

Wij bieden geluidsmetingen aan om te controleren of het ontruimingssignaal voldoet aan de wettelijke geluidseisen, zoals vastgesteld in de NEN 2575 norm.

In elke ruimte voeren we de volgende metingen uit:

  • Omgevingsgeluid met de deur dicht;
  • Omgevingsgeluid met de deur open;
  • Ontruimingssignaal met de deur dicht;
  • Ontruimingssignaal met de deur open.

We beoordelen of het geluidsniveau van het ontruimingssignaal minimaal 6 dB(A) boven het gemiddelde omgevingsniveau ligt, met een minimum van 65 dB(A) en een maximum van 105 dB(A).

Onze bevindingen worden helder gerapporteerd, inclusief plattegronden met duidelijke aanduidingen.