Over ons

Dijkoraad Viavesta is een onafhankelijke adviseur op gebied van integrale brandveiligheid. Door het uitvoeren van (wettelijk verplichte) inspecties en het verlenen van gespecialiseerd advies maken we bedrijven en organisaties veiliger.

De specialisten van Dijkoraad Viavesta gidsen u door de bouw- en installatietechnische noodzakelijkheden op gebied van brandveiligheid. In combinatie met de ambities van het bedrijf op dat gebied wordt een gedetailleerd rapport opgemaakt. Maar daar stopt het niet. Dijkoraad Viavesta neemt de opdrachtgever bij de hand om de gebreken op te lossen op een zo efficiënt mogelijke manier.  Met een breed aanbod aan inspectietechnieken, adviesrapportages en ondersteuning is Dijkoraad Viavesta dé expert voor de controle en opvolging van de brandveiligheidsambities van uw onderneming.

Problemen die Dijkoraad Viavesta oplost

Wettelijke verplichtingen
Elk bedrijf heeft de wettelijke verplichting om te voldoen aan de brandveiligheidseisen zoals gesteld in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). In deze wetgeving staan alle eisen waar een bouwwerk aan moet voldoen, waaronder de brandveiligheidseisen. Dijkoraad Viavesta kent de wettelijke verplichtingen en geeft advies over het brandveilig maken van het bouwwerk en hoe u zich kunt voorbereiden op eventuele calamiteiten.

Ongevallen / calamiteiten voorkomen of beperken
Bedrijfsongevallen in het algemeen zorgen voor menselijk leed en belemmeren de bedrijfscontinuïteit. Brandveiligheid is hiervan een heel specifiek onderdeel. Het voorkomen van brandgevaar is belangrijk voor de continuïteit van de bedrijfsactiviteiten voornamelijk op menselijk vlak. Dijkoraad Viavesta heeft specialisten in verschillende sectoren die door inspecties en adviezen de veiligheid verhogen en calamiteiten voorkomen.

Gebrek aan kennis over brandveiligheid
De kennis over brandveiligheid in bedrijven is heel specifiek en gaat verder dan de wettelijke verplichtingen. De experts van Dijkoraad Viavesta leggen de risico’s bloot en maken een duidelijk plan om hier actie op te ondernemen. Ook de uitvoering van dit plan kan door Dijkoraad Viavesta begeleid en opgevolgd worden.

De kracht van wie we zijn, wat we doen en hoe we dat allemaal doen, maakt Dijkoraad Viavesta uniek.

Onafhankelijke adviseur van de opdrachtgever
Het brandveiligheidsadvies wordt gemaakt op basis van de wettelijke verplichtingen en de ambities op dit gebied van de opdrachtgever. Ook in de opvolging en uitvoering van de verleende adviezen kan Dijkoraad Viavesta als adviseur van de opdrachtgever de werkzaamheden opvolgen.

Betrouwbare kennispartner
De integrale brandveiligheid in een bedrijf is een belangrijk maar complex onderdeel door de specifieke wetgeving en regels. Dit is voor de experts bij Dijkoraad Viavesta hun core business en de gezamenlijke kennis is groot en specifiek.

Persoonlijk contact en leuk samenwerken
Dijkoraad is een benaderbaar bedrijf met experts op het gebied van brandveiligheid. Niet alleen hebben de specialisten van Dijkoraad Viavesta een grote kennis maar het is ook gewoon leuk samenwerken. Daarbij maken ze deel uit van een grotere groep die met dezelfde ingesteldheid inzetbaar is.