Beheersbaarheid van brand

In situaties waarin het nodig is om brandcompartimenten te creëren die groter zijn dan wettelijk is toegestaan, moet dit worden aangetoond via de ‘grote brandcompartimenten NEN 6060’-methode. Een belangrijk aspect van NEN 6060 is de vuurlastberekening. De omvang van een brandcompartiment moet in verhouding staan tot de opgeslagen materialen (vuurbelasting) zodanig dat een eventuele brand te beheersen is.

Onze ervaren specialisten kunnen deze berekeningen uitvoeren en u adviseren, evenals fungeren als uw contactpersoon met de gemeente.