Brandoverslag berekeningen

Bij een brandoverslagberekening worden verschillende factoren geanalyseerd, zoals de afstand tussen gebouwen, de hoogte en indeling van de gebouwen, de gebruikte materialen, de aanwezigheid van brandbare elementen in de directe omgeving van de gebouwen en de heersende weersomstandigheden. Deze gegevens worden gebruikt om te bepalen of een brand die in één gebouw begint, waarschijnlijk zal overslaan naar aangrenzende gebouwen en hoe snel dit kan gebeuren.

Het doel van een brandoverslagberekening is om het risico op snelle verspreiding van brand tussen gebouwen te minimaliseren en om passende brandpreventiemaatregelen te nemen. Dit kan onder meer inhouden dat de afstand tussen gebouwen wordt vergroot, brandwerende materialen worden gebruikt, brandbestendige beglazing wordt geïnstalleerd, ventilatieopeningen worden beperkt of afgeschermd, enzovoort.