Loading...
Nieuws 2018-02-07T14:02:55+00:00

december 2017

november 2017

Gratis boek ‘Casuïstiek uit brandonderzoek voor de zorg’

‘De Zorg Brandveilig’ is een programma opgezet door de Brancheorganisaties Zorg (BoZ) en Brandweer Nederland met als doel om de omslag naar een risicogestuurde aanpak van brandveiligheid in de zorg te stimuleren. Onlangs brachten zij een boek uit waarin 21 verhalen over echte branden in de langdurige [...]

augustus 2017

Interieurplatform Cultureel Erfgoed

Op vrijdagmiddag 22 september organiseerde de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een 'interieurplatform' in Amersfoort. Het thema is ‘Herbestemming: redding of bedreiging voor monumentale interieurs?’ Dijkoraad Viavesta was, als brandveiligheidspecialist, gevraagd om een bijdrage aan dit platform te leveren door een presentatie te houden met als thema 'Een [...]

juli 2017

juni 2017

Dijkoraad Viavesta opent Hotline Brandveiligheid

Heeft u een prangende vraag over brandveiligheid? Bel de Hotline Brandveiligheid. Verantwoordelijkheid Door de toenemende verantwoordelijkheid, van de gebouweigenaren of –beheerders, op het gebied van brandveiligheid en de niet altijd voldoende aanwezige parate kennis op dit gebied is er behoefte aan een onafhankelijk meldpunt waar vragen [...]