Nieuwe afdeling Bouwplantoetsing

Dijkoraad Viavesta adviseurs in overleg

Behoefte aan extra capaciteit m.b.t. het toetsen en adviseren van vergunningaanvragen op brandveiligheid?

Inprevo en Dijkoraad Viavesta hebben vele jaren ervaring bij het ondersteunen van

Brandmeldinstallaties

De expertise van Dijkoraad Viavesta omvat het opstellen van Programma’s van Eisen (PVE) voor brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties (BMI en OAI). Daarnaast bieden wij gedetailleerde werkomschrijvingen aan, waarmee u eenvoudig offertes kunt aanvragen bij installatieleveranciers. Onze diensten garanderen u een onafhankelijk …

Opvang- en doorstroomcapaciteit berekening

Voor een veilige evacuatie in noodsituaties moeten gebouwen voldoen aan specifieke eisen, zoals loopafstand, doorgangsbreedte en rookontwikkeling. Het is essentieel om aan te kunnen tonen dat er voldoende doorstroming mogelijk is.

Onze adviseurs voeren opvang- en doorstroomcapaciteitsberekeningen uit volgens de …

Beleid Brandveiligheid

Voor organisaties met meerdere gebouwen is het cruciaal om de brandveiligheidsbeslissingen en verantwoordelijkheden vast te leggen. Brandveiligheid omvat een complex geheel van bouwkundige, installatietechnische en organisatorische eisen en regelgeving. Het is essentieel om vooraf duidelijkheid te hebben over het gewenste …

Vergunningverlening

Dijkoraad Viavesta adviseurs in overleg

Als specialisten in brandveiligheidsadvies zijn wij experts in het aanvragen van gebruiksvergunningen, het uitvoeren van gebruiksmeldingen brandveilig gebruik en fungeren wij als bemiddelaar tussen overheid en opdrachtgever. Met onze uitgebreide ervaring aan zowel de bedrijfs- als overheidszijde, kunnen wij al

Beheersbaarheid van brand

In situaties waarin het nodig is om brandcompartimenten te creëren die groter zijn dan wettelijk is toegestaan, moet dit worden aangetoond via de ‘grote brandcompartimenten NEN 6060’-methode. Een belangrijk aspect van NEN 6060 is de vuurlastberekening. De omvang van een …

Gelijkwaardigheid

Of u een nieuw gebouw realiseert of een bestaand gebouw in gebruik heeft, het gebouw moet te allen tijde voldoen aan de wettelijke brandveiligheidsvoorschriften. Wanneer het gebouw niet direct aan de voorschriften (prestatie-eisen) kan voldoen, is het mogelijk om een

Brandoverslagberekeningen

Controle Brandmeldinstallatie (BMI) door adviseur van Dijkoraad Viavesta

Om branduitbreiding te voorkomen, moeten gebouwen voldoen aan het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) door ze in brandcompartimenten te verdelen. De eisen voor weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (wbdbo) worden bepaald volgens NEN 6068 ‘Bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en …

Bouwplantoetsing

Een nieuwbouwplan moet aan strenge eisen voldoen voordat het een vergunning kan krijgen, met brandveiligheid als belangrijk onderdeel. Onze expertise op dit gebied stelt ons in staat om u te begeleiden tijdens de ontwerpfase en om bestaande bouwplannen te controleren …