Gratis boek ‘Casuïstiek uit brandonderzoek voor de zorg’

Gratis boek ‘Casuïstiek uit brandonderzoek voor de zorg’

‘De Zorg Brandveilig’ is een programma opgezet door de Brancheorganisaties Zorg (BoZ) en Brandweer Nederland met als doel om de omslag naar een risicogestuurde aanpak van brandveiligheid in de zorg te stimuleren.

Onlangs brachten zij een boek uit waarin 21 verhalen over echte branden in de langdurige zorg zijn beschreven.

Van iedere brand worden onder meer de oorzaak, de gevolgen en de manier van melden en reageren beschreven. De casussen zijn aangevuld met nuttige inzichten en praktische tips ingebracht door professionals die werkzaam zijn in de zorg. De publicatie bestaat uit twee delen. Het eerste deel is dit casuïstiekboek en het tweede deel bestaat uit een digitaal bestand waarin per casus de foto’s zitten.

Het boek is hier gratis te downloaden.

2018-02-09T17:04:42+00:00