Loading...
Gebruiksvergunning 2018-02-23T14:17:09+00:00

Gebruiksvergunning

Een gebruiksvergunning of -melding omvat een reeks van voorwaarden voor het brandveilig gebruik van een bouwwerk. Bovendien is daarin het besluit van het college van B&W opgenomen, waarin toestemming wordt verleend een bouwwerk te gebruiken.

Het doel van de gebruiksvergunning en/of -melding is om brandgevaarlijke situaties te vermijden en de kans op brand en ongevallen bij brand te verkleinen. Een brandveilig bouwwerk moet natuurlijk ook brandveilig gebruikt worden. Binnen het gebruiksvergunningstraject zijn twee partijen die werkzaamheden moeten verrichten. Zowel de partij die de vergunning verstrekt (gemeente / brandweer) als de partij die de vergunning indient (gebouwbeheerder / eigenaar / gebruiker) hebben hierin hun werkzaamheden.

Dijkoraad Viavesta kan voor beide partijen een rol van betekenis spelen door het volledige traject uit handen te nemen. Hieronder wordt schematisch weergegeven welke stappen er tussen een vergunningsaanvraag en de uiteindelijke afgifte van de vergunning in zitten.

Voor bedrijven Voor gemeenten
Assisteren bij invullen van een aanvraag-formulier Opstellen beleidsnota
Aanmaken benodigde tekeningen voor de aanvraag Aanschrijven gebouwgebruikers
Achterhalen en bestuderen plaatselijke bouwverordening Toetsen ingeleverde gegevens
Voorinspectie brandveiligheid gebouw Inspectie desbetreffend gebouw
Rapporteren van bevindingen en oplossen van probleemgevallen Gebrekenlijst samenstellen
Aanschrijven gebruikers
Fungeren als contactpersoon met de brandweer Herinspecties

Handhaving gebruiksvergunningen
Onze meest recente referenties op het gebied van gebruiksvergunningen zijn de gemeentes:
Amsterdam-Amstelland, Aalsmeer, Papendrecht, Enschede, Diemen, Kampen, Zoetermeer, Zwolle, Brummen en Aalten.

SUBMENU

TWITTER

Vorige week is onze maandelijkse digitale nieuwsbrief weer verstuurd.
Niet ontvangen? Klik dan hier.
https://t.co/XNHUS6ddxy #brandpreventie

De eerste digitale nieuwsbrief van 2018 is een feit.
Nu ook online te lezen: https://t.co/y7GNMkJIrb
#brandpreventie #brandveilig #brandveiligheid

Felicitaties aan @dijkoraad @brandpreventie voor het 10-jarig certificatie jubileum Brandveilig Gebruik Gebouwen https://t.co/9SBzEWcqLL