Loading...
Gebruiksvergunning 2018-04-19T12:45:49+00:00

Gebruiksvergunning

Een gebruiksvergunning of -melding omvat een reeks van voorwaarden voor het brandveilig gebruik van een bouwwerk. Bovendien is daarin het besluit van het college van B&W opgenomen, waarin toestemming wordt verleend een bouwwerk te gebruiken.

Het doel van de gebruiksvergunning en/of -melding is om brandgevaarlijke situaties te vermijden en de kans op brand en ongevallen bij brand te verkleinen. Een brandveilig bouwwerk moet natuurlijk ook brandveilig gebruikt worden. Binnen het gebruiksvergunningstraject zijn twee partijen die werkzaamheden moeten verrichten. Zowel de partij die de vergunning verstrekt (gemeente / brandweer) als de partij die de vergunning indient (gebouwbeheerder / eigenaar / gebruiker) hebben hierin hun werkzaamheden.

Dijkoraad Viavesta kan voor beide partijen een rol van betekenis spelen door het volledige traject uit handen te nemen. Hieronder wordt schematisch weergegeven welke stappen er tussen een vergunningsaanvraag en de uiteindelijke afgifte van de vergunning in zitten.

Voor bedrijven Voor gemeenten
Assisteren bij invullen van een aanvraag-formulier Opstellen beleidsnota
Aanmaken benodigde tekeningen voor de aanvraag Aanschrijven gebouwgebruikers
Achterhalen en bestuderen plaatselijke bouwverordening Toetsen ingeleverde gegevens
Voorinspectie brandveiligheid gebouw Inspectie desbetreffend gebouw
Rapporteren van bevindingen en oplossen van probleemgevallen Gebrekenlijst samenstellen
Aanschrijven gebruikers
Fungeren als contactpersoon met de brandweer Herinspecties

Handhaving gebruiksvergunningen
Onze meest recente referenties op het gebied van gebruiksvergunningen zijn:
Veiligheidsregio Utrecht, Veiligheidsregio Brabant-Noord, Omgevingsdienst NZKG, brandweer Amsterdam-Amstelland, Gemeente Aalsmeer, Papendrecht, Enschede, Diemen, Kampen, Zoetermeer, Zwolle, Brummen en Aalten.

SUBMENU

TWITTER

Voldoen uw woningen aan de gestelde brandveiligheidseisen? https://t.co/5UkhF6amrz

Gezocht. Per direct. Adviseur / Inspecteur Brandveiligheid.
https://t.co/Niz12z8niq
#vacature #brandpreventie

Betere brandveiligheid van afvalverwerkers is lastig te verplichten: wetgeving ontbreekt: Brand bij afvalverwerker Attero in Wilp is nagenoeg een jaarlijks terugkerend fenomeen. De afgelopen vijf jaar was het maar liefst vijf keer raak. Ook bij andere… https://t.co/ktptz9ezhL

Wij zijn per direct op zoek naar een Inspecteur / Adviseur Brandveiligheid.
#vacature

https://t.co/Niz12z8niq