Loading...
Safety en Security 2018-02-22T15:20:23+00:00

Safety en Security

Zowel voor Safety als Security geldt dat de eisen met name voortkomen uit de wettelijke bepalingen, verzekeringen en uit de relatie tussen eigenaar en gebruiker. Uitgangspunt is het opstellen en/ of het aanwezig zijn van securitybeleid. Van belang hierbij is het vaststellen van de scope zoals gewenst door de organisatie in combinatie met randvoorwaarden, mede gerelateerd aan financiële, economische, technologische, sociale en juridische aspecten.

Op deze manier wordt Security onderdeel van het beleid van de organisatie.

Net als Safety is het ook van belang dat Security meebeweegt met de organisatie en haar omgeving, en zo een levend onderdeel is en blijft van de bedrijfsvoering. Om dit te realiseren is het van belang om vinger aan de pols te houden, door op reguliere tijdstippen, veelal jaarlijks een securityscan uit te voeren. De scan geeft inzicht in de actuele situatie van security binnen uw organisatie, mede op basis van een aansluitende risicoanalyse gerelateerd aan het risicoprofiel en gewenste beveiligingsniveau. Voor wat betreft de securityscan en risicoanalyse zal een passende securitymanagement methodiek gehanteerd worden. Dit is afhankelijk van het type organisatie.

Bij de securityscan wordt gekeken naar o.a.:

– Zijn er intentionele ongerechtvaardigde acties van derden te verwachten?
– Omgevingsanalyse
– Risico- analyse
– Security risico’s
– Eisen namens verzekering
– Wettelijke normen
– Safety en Security awareness
– Welke incidenten hebben zich in het verleden voorgedaan?
– Technische voorzieningen

Vervolgens kijken wij naar de effecten van genomen veiligheidsmaatregelen op de Security van uw organisatie. Zo wordt door ons meegewogen welk effect Safety en Security over en weer hebben binnen uw organisatie. Wij vertalen hoe uw risico’s beheerst kunnen worden, of kunnen worden teruggebracht tot een aanvaardbaar niveau doormiddel van een helder en transparant advies.

Wij zijn van mening dat uw organisatie recht heeft op een goede risicobeheersing en continuïteit van de bedrijfsvoering. U toch ook? Bel of mail ons voor een vrijblijvende afspraak.