Loading...
BHV 2018-02-22T14:07:04+00:00

BHV

Op het gebied van BHV bieden wij u onderstaande diensten aan:

Beleidsplan:
Opstellen van een beleidsplan t.b.v. bedrijfshulpverlening.
– opzetten van de  bedrijfshulpverleningsorganisatie.
– bepalen van de structuur van de bedrijfshulpverleningsorganisatie.
– in gang zetten (inbedden) van de bedrijfshulpverleningsorganisatie.
– bewaken van de bedrijfshulpverleningsorganisatie.

BHV-Scan:
De procedures voor ‘wat te doen bij eventuele calamiteiten’ staan weergegeven in een bedrijfsnoodplan. Een belangrijke rol hierin is weggelegd voor de bedrijfshulpverlener. Het is dus van groot belang dat er binnen de organisatie een goed BHV plan is opgesteld en dat er ook voldoende opgeleide en geoefende BHV-ers zijn die het in geval van nood ook goed kunnen uitvoeren. Dijkoraad is voor u in staat uw organisatie door te lichten en te beoordelen of de huidige BHV organisatie voldoet. Denk daarbij aan onderstaande zaken:

  • Zijn er voldoende opgeleide BHV-ers?
  • Voldoet het huidige calamiteitenplan?
  • Wordt er voldoende en op de juiste wijze geoefend?
  • Zijn de huidige BHV-ers voldoende op de hoogte van zijn of haar taken?

Ontruimingsplan:
Opstellen van een ontruimingsplan dat voldoet aan NEN8112.

Ontruimingsplattegronden:
Opstellen van ontruimingsplattegronden die voldoen aan NEN1414.

Ontruimingsoefening:
Wij organiseren met grote regelmaat ontruimingsoefeningen, welke middels een presentatie achteraf worden geëvalueerd. Informeer hier naar de mogelijkheden.

RI&E:
Risico Inventarisatie & Evaluatie.