Loading...
Brandveiligheidsconcept 2018-04-19T13:11:07+00:00

Opstellen brandveiligheidsconcept

Bij een gebouw dient een risicoanalyse te worden opgesteld met als doelstelling het voorkomen van slachtoffers, grote materiële schade en milieuschade in de omgeving. Aan de hand van deze risicoanalyse wordt een brandveiligheidsconcept voor het gebouw opgesteld waarin o.a. onderstaande brandbeveiligingsmaatregelen en -voorzieningen in hoofdlijnen worden beschreven.

 • Bepalen wettelijk brandveiligheidsniveau
 • Voorstellen van compenserende maatregelen of voorzieningen wanneer op punten niet wordt voldaan aan de regelgeving.
 • Beschrijven noodzakelijke brandveiligheidsmaatregelen en -voorzieningen.
  • Bepalen brandscheidingen / brandcompartimenteringen
  • Bepalen rookscheidingen / subbrandcompartimenteringen
  • Beschrijven noodzakelijke installaties (BMI / OAI / Sprinkler / Rook- en warmteafvoer)
  • Beschrijven benodigde organisatorische maatregelen
 • Maken brandveiligheidsplattegronden per verdieping
  • Bouwkundige indeling
  • Brandscheidingen
  • Brandbeveiligingsinstallaties
  • Vluchtwegen
  • Blusmiddelen
  • Nooduitgangen

Dijkoraad Viavesta is in staat een dergelijk brandveiligheidsconcept voor u op te stellen, zodat u verzekerd bent van de juiste uitgangspunten.