Loading...
Planvorming Operationele Voorbereiding 2018-02-23T14:24:08+00:00

Planvorming – Operationele Voorbereiding

Planvorming behoort dan wel tot één van de koude taken van de brandweer maar is ontwikkeld om repressief leidinggevende bij een inzet te ondersteunen. Veel brandweerkorpsen zowel op lokaal niveau als op regionaal niveau worstelen met vraagstukken over nut- en noodzaak, inperken van afbreukrisico’s, praktische toepasbaarheid van planvorming en de positie binnen risicobeheersing.

Wat wij voor u kunnen betekenen

Dijkoraad Viavesta is een gespecialiseerd en onafhankelijk adviesbureau. Onze specialisten zijn vanaf de start betrokken geweest en hebben bouwstenen gelegd aan de ontwikkeling en vormgeving van digitale bereikbaarheidskaarten. Wij kunnen u hierin adviseren en begeleiden.

Hiernavolgend een greep uit de vele mogelijkheden:

  • Opleiden van medewerkers
  • Step up training planvorming
  • Praktijk opleiding Planvorming
  • Leer- werkplek begeleiding
  • Helpdesk contracten
  • Opleiden van tekenaars
   • AutoCAD
   • ArcGIS
   • Google sketchup / 3D
   • Microstation

Detachering / Projectbasis

 • Inhaalslag bij het maken van bereikbaarheidskaarten
 • Actualiseren van bereikbaarheidskaarten
 • Maken van aandachtskaarten, inzetplannen
 • Maken van aanvalsplannen, calamiteitenplannen
 • Maken van 3D inzet kaarten op basis van Google Earth.
 • Maken van rampenbestrijdingsplannen, incidentbestrijdingsplannen

Management

 • Beleidsnotities, beleidsplannen opstellen
 • Quickscan huidige organisatie
 • Inrichten Digitale Bereikbaarheidskaarten
 • Opstellen van een stappenplan (plan van aanpak)
 • Begeleiden van regionale afstemmings- en implementatietrajecten

Dijkoraad Viavesta kan u hierin adviseren en begeleiden. Juist door onze onafhankelijkheid, overallview en specialisatie op dit gebied zijn wij in staat ons advies naadloos af te stemmen op uw huidige situatie om zo samen tot een juiste en efficiënte werkwijze te komen.

Contact:

Voor vragen, advies of een quickscan neemt u contact op:

mail: info@dijkoraad-viavesta.nl
bel: 0570 – 519 571

Wij komen graag bij u langs voor een vrijblijvend en oriënterend gesprek om de mogelijkheden met u te bespreken.

Referenties
Dijkoraad Viavesta is op het gebied van Aanvalsplannen en bereikbaarheidskaarten o.a. werkzaam voor:
Brandweer Hilversum, Arnhem, Hulpverlening Gelderland Midden, Venlo, Rotterdam, Heerenveen, Barnveld, Nijmegen, Deventer, Noordoostpolder, Apeldoorn, Brummen, Akzo Nobel Chemicals, Nijkerk, Zevenaar etc.

SUBMENU

TWITTER

Onze maandelijkse digitale nieuwsbrief over brandveiligheid is vandaag weer verzonden.
U kunt deze ook online lezen: https://t.co/M8COJl9uAA

We zijn er weer bij, in voor- en tegenspoed. #homeof #niettekraken

Dijkoraad Viavesta aanwezig bij Brandsymposium 2018 van @IFVtweet te Arnhem. #brandveiligmonument

Wegens wederzijds succes geprolongeerd. 
Dijkoraad Viavesta verlengt inhuurovereenkomst met Veiligheidsregio Utrecht en zal hierdoor de afdeling vergunning & advies langer blijven ondersteunen.

Vorige week is onze maandelijkse digitale nieuwsbrief weer verstuurd.
Niet ontvangen? Klik dan hier.
https://t.co/XNHUS6ddxy #brandpreventie