Loading...
Bedrijfsnoodplan 2018-02-23T14:00:08+00:00

Bedrijfsnoodplan

De Arbowet en Richtlijn nr. 89/391/EEG verplichten elke organisatie om maatregelen te treffen voor eerste hulp, brandbestrijding en evacuatie van personen bij ernstig en onmiddellijk gevaar. Er dienen maatregelen getroffen te worden om ervoor te zorgen dat deze crisissituaties op een goede manier worden beheerst.

Veronderstel dat binnen uw bedrijf zich een noodsituatie voordoet. Bent u dan op de hoogte van de procedures binnen uw bedrijf? Weet u wie waar voor verantwoordelijk is?

Voor de continuïteit van uw bedrijf is het van groot belang dat u altijd voorbereid bent op elke noodsituatie die zich voor kan doen binnen uw bedrijf. Dit betekent dus dat u de beschikking dient te hebben over een duidelijk en actueel bedrijfsnoodplan of calamiteitenplan dat voldoet aan de richtlijnen en wordt vastgelegd in een RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie).

Hierin wordt duidelijk op een rij gezet welke procedures dienen te worden opgestart als een noodsituatie of calamiteit zich voordoet en wat de taken van de betrokken personeelsleden en hulpverlening hierin zijn. Door deze zaken vooraf goed geregeld te hebben kan de materiële en persoonlijke schade worden beperkt.

Dankzij onze ervaring in verschillende bedrijfstakken zijn wij in staat een op maat gemaakt bedrijfsnoodplan voor u samen te stellen, specifiek gericht op uw situatie. Nadat het concept gereed is, kunnen wij een presentatie verzorgen voor het personeel, waardoor iedereen op de hoogte is van zijn of haar taken binnen het bedrijfsnoodplan.

SUBMENU

TWITTER

Onze maandelijkse digitale nieuwsbrief over brandveiligheid is vandaag weer verzonden.
U kunt deze ook online lezen: https://t.co/M8COJl9uAA

We zijn er weer bij, in voor- en tegenspoed. #homeof #niettekraken

Dijkoraad Viavesta aanwezig bij Brandsymposium 2018 van @IFVtweet te Arnhem. #brandveiligmonument

Wegens wederzijds succes geprolongeerd. 
Dijkoraad Viavesta verlengt inhuurovereenkomst met Veiligheidsregio Utrecht en zal hierdoor de afdeling vergunning & advies langer blijven ondersteunen.

Vorige week is onze maandelijkse digitale nieuwsbrief weer verstuurd.
Niet ontvangen? Klik dan hier.
https://t.co/XNHUS6ddxy #brandpreventie