Loading...
Toezicht Brandveiligheid 2018-02-23T13:42:28+00:00

Toezicht Brandveiligheid

Bij nieuw- of verbouw trajecten is het van belang dat tijdig beoordeeld wordt of de zaken voldoen aan de vastgestelde brandveiligheidseisen. Zowel in ontwerpfase als tijdens de uitvoering dient hier aandacht aan besteed te worden zodat men er verzekerd van is dat het pand voldoet aan de wettelijke eisen bij oplevering.

Dijkoraad Viavesta is in staat om voor u dit traject te begeleiden. Denkt u daarbij aan:

Voorafgaand aan de bouw:
– Beoordelen of toetsen van de bouwplannen.
– Beoordelen van de werktekeningen.
– Beoordelen  van PVE’s van de installaties.
– Beoordelen van attesten en productcertificaten van de toe te passen materialen.

Tijdens de bouw:
– Inspectie van de brandveiligheidsvoorzieningen.
– Toezicht houden op een juiste uitvoering m.b.t. de brandveiligheidsvoorzieningen.
– Beoordelen van de revisietekeningen.
– Adviseren bij het herstellen van geconstateerde gebreken.
– Vraagbaak of adviseur voor de uitvoerende partijen m.b.t. brandveiligheid.

Dijkoraad Viavesta heeft veel ervaring met soortelijke trajecten bij diverse grote bouwprojecten en wij zijn u dan ook graag van dienst.

Informeer vrijblijvend naar onze mogelijkheden.