Loading...
Brandoverslagberekening 2023-08-16T13:28:03+00:00

Brandoverslagberekeningen

Om te voorkomen dat een brand zich ongehinderd in een gebouw kan uitbreiden, moet een gebouw conform het Bouwbesluit worden opgedeeld in verschillende brandcompartimenten. Ook wordt aangegeven aan welke eisen de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (wbdbo) tussen de compartimenten moet voldoen. De wbdbo wordt bepaald aan de hand van de NEN 6068 “Bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brand¬overslag tussen ruimten”.

De uitbreiding van een brand via een interne scheiding is branddoorslag. Het uitbreidingstraject van een brand via de buitenlucht wordt brandoverslag genoemd. Conform het Bouwbesluit moet aan een wbdbo-eis van 20, 30 of 60 minuten worden voldaan. De brandoverslag is onder andere afhankelijk van de vorm en de afmetingen van het brandcompartiment, de posities van de gevelopeningen (ramen) en de positie ten opzichte van aangrenzende/omliggende brandcompartimenten.

Dijkoraad Viavesta beschikt over uitgebreide rekenprogrammatuur waarmee de brandoverslag voor verschillende overslagtrajecten wordt beoordeeld. Op die manier kan worden bepaald of de verschillende overslagtrajecten voldoen aan de gestelde wbdbo-eisen.

Wanneer er aan de eisen wordt voldaan zijn geen brandwerende voorzieningen nodig. Het is ook mogelijk dat er niet direct aan de eisen wordt voldaan. In dat geval kan aan de hand van het rekenmodel advies op maat worden gegeven. Op die manier bepalen wij per situatie de meest efficiënte maatregelen voor u. Hierdoor kunt u er zeker van zijn dat er geen overbodige maatregelen worden genomen en dat de kosten voor brandwerende voorzieningen beperkt blijven.

Hieronder treft u een voorbeeld van een dergelijk rekenmodel aan. In het model zijn de brandruimte(n), de gevels, de gevelopeningen, de vormen van de vlammen en de beoordelingspunten weergegeven.

Onze ervaren adviseurs helpen u graag bij het oplossen van uw vraagstukken met betrekking tot brandoverslag. Ook kan Dijkoraad Viavesta worden ingezet bij overleg met de overheid (brandweer). Neem voor meer informatie of een vrijblijvende offerte contact met ons op.