12 jaar gecertificeerd

12 jaar gecertificeerd

Voor het twaalfde opeenvolgende jaar mag Dijkoraad Viavesta zich een gecertificeerd opnamebedrijf noemen binnen de regeling Brandveilig Gebruik Bouwwerk (BGB) / BRL-K2106 .

Na een audit van keuringsinstantie KIWA is gebleken dat Dijkoraad Viavesta volledig voldoet aan de criteria die gesteld worden binnen deze regeling. Dijkoraad Viavesta is hierdoor gerechtigd om panden, welke na een controle voldoen aan de minimale wettelijke brandveiligheidseisen, te voorzien van een erkend keurmerk BGB. Dijkoraad Viavesta is hiermee het eerste en tevens langst gecertificeerde bedrijf in Nederland.

En daar zijn wij trots op!

Klik hier voor meer informatie over de regeling Brandveilig Gebruik Bouwwerk

2019-02-07T13:45:07+00:00