Inspectieschema Nieuwbouw BGB

Inspectieschema Nieuwbouw BGB

Een BGB traject bij een nieuwbouwcomplex omvat onderstaande onderdelen.

Bouwplantoets
Door middel van bestuderen vanaf tekening, toetsen van wet- en regelgeving op brandveiligheid.
Hiervan wordt een verslag gemaakt met opmerkingen en aandachtspunten.

1e inspectie
Direct nadat het bouwwerk water- en winddicht is opgeleverd.
Visuele schouwing van de brandwerende (constructie)scheidingswanden (doorslag- en overslagtrajecten), stookruimten, technische ruimten, meterkasten, leidingwerk (brandkleppen) en (hoofd)draagconstructie.
(Eventueel) overleg uitvoerder en inzien van relevante documenten.
Hiervan wordt een verslag gemaakt met foto’s opmerkingen en aandachtspunten.

2e inspectie
Direct na aanbrengen van brandwerende deuren, puien e.d.
Visuele schouwing van de brandwerende scheidingsconstructies (zowel de constructieve wanden als de pui constructies), leidingwerk (brandkleppen) en installaties (BMI/OAI, sprinkler, vluchtrouteaanduiding, noodverlichting).
(Eventueel) overleg uitvoerder en inzien van relevante documenten.
Hiervan wordt een verslag gemaakt met foto’s opmerkingen en aandachtspunten.

3e inspectie
Ongeveer 4 weken voor inhuizen (oplevering), voor het dichtzetten van de verlaagde plafonds.
Volledige opname van alle brandwerende scheidingsconstructies. Controle op doorvoeren, openingen en correcte afwerking van brandwerende voorzieningen door de brandwerende scheidingsconstructies, brandwerende pui constructies en overige brandveiligheidsvoorzieningen.
(Eventueel) overleg uitvoerder/opdrachtgever en inzien van relevante documenten.
Hiervan wordt een verslag gemaakt met foto’s opmerkingen en aandachtspunten.

4e inspectie
Ongeveer 2 weken voor ingebruikname
Controle op de 3e inspectie en inspectie met betrekking tot gebruik (inrichting).
(Eventueel) overleg uitvoerder/opdrachtgever en inzien van relevante documenten.
Hiervan wordt een verslag gemaakt met foto’s opmerkingen en aandachtspunten.

5e inspectie BGB inspectie
Inspectie bij ingebruikname.
De BGB inspectie kan ook samen vallen met de 4e inspectie afhankelijk van in hoeverre installaties zoals een brandmeldinstallatie e.d. opgeleverd worden.
Volledige inspectie conform protocol KIWA BGB.
Verzamelen van alle relevante documenten, attesten en garantiebewijzen.

2022-04-04T08:40:01+00:00