Voldoet u aan de wettelijke plicht om tijdig te ontruimen?

Voldoet u aan de wettelijke plicht om tijdig te ontruimen?

In geval van een calamiteit is het van groot belang dat alle aanwezige personen tijdig het pand kunnen verlaten, maar wat is tijdig en wanneer voldoe je daaraan?

Artikel 7.11a Bouwbesluit 2012 voorziet in een voorschrift over het veilig vluchten bij brand voor alle aanwezige personen. Het gaat hier om situaties waar een brandmeldinstallatie aanwezig is, waar een omgevingsvergunning brandveilig gebruik of een gebruiksmelding van toepassing is. In het artikel wordt gesteld dat bij een ontruiming voldoende personen moeten zijn aangewezen om de ontruiming bij brand voldoende snel te laten verlopen.

Om hieraan concrete eisen te geven is een handreiking opgesteld (‘Ontruimen van zorgfuncties’). Hierbij is een risicogerichte benadering gebruikt als basis. De bouwkundige voorzieningen binnen een gebouw en de hulp die een bewoner nodig heeft bij het vluchten zijn bepalend voor het aantal ontruimers die noodzakelijk zijn. Binnen de handreiking wordt de WAR-systematiek als tool gebruikt om te bepalen hoeveel ontruimers noodzakelijk zijn bij een specifieke situatie, om tijdig te kunnen ontruimen.

Met behulp van de handreiking kan een organisatie dus aantonen in hoeverre aan artikel 7.11a Bouwbesluit 2012 en in de toekomst aan artikel 6.20 Besluit bouwwerken leefomgeving wordt voldaan aan de wettelijke plicht om tijdig te kunnen ontruimen.

Wat kan Dijkoraad Viavesta  voor u betekenen?

Wij zijn in staat deze methodiek binnen uw organisatie toe te passen, waarna u inzichtelijk heeft of u voldoet aan de wettelijke plicht om tijdig te ontruimen. Hiervoor kunnen wij, samen met u, onderstaande stappen nemen:

  • Brandscan van het gebouw om de bouwkundige uitgangspunten vast te stellen.
  • Vaststellen van de uitgangspunten op basis van de vragenlijst van de handreiking.
  • Berekening van de benodigde ontruimingstijd of het aantal ontruimers op basis van de bouwkundige bevindingen, vragenlijst en de hulp die de bewoners nodig hebben.

Neem contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

2022-11-23T08:55:41+00:00